Stredné školy v Spojených štátoch amerických

Education_stredniskoly_internatniskoly_instagram_LINCOLNACADEMY_1

To, čo potrebujete vedieť, než sa vyberiete študovať na strednú školu do USA z pohľadu našej CEO Lucie Klimkovej, ktorá sa s nami v článku podelila o plno užitočných informácií.

Vycestovať študovať na strednú školu do USA je snom mnohých študentov. Tento sen som mala aj ja. Prvá myšlienka na štúdium v Amerike sa u mňa zrodila, keď som bola v prvom ročníku na strednej škole. Postupne som si začala o štúdiu v zahraničí zisťovať informácie, až som nakoniec vo svojich šestnástich rokoch sadla na lietadlo vo Viedni a odcestovala do USA za svojim snom. Teraz spolu s tímom Education.czEducation Study pomáhame plniť sny ostatným.

Vďaka svojej skúsenosti viem, že pred samotným rozhodnutím odísť študovať do zahraničia je najdôležitejšie, byť dopredu dobre informovaný. Pokiaľ vás štúdium na strednej škole v Amerike zaujíma, ale zatiaľ o ňom nemáte dostatok informácií, je tento článok presne pre vás.

Lucia Klimková pri ceremonáli zakončencia svojho štúdua na stednej škole v USA

Základné typy škôl v USA a americký vzdelávací systém

V USA fungujú dva základné typy škôl, štátne a súkromné. Existuje mnoho aspektov, v ktorých sa americké súkromné školy líšia od tých verejných. Najzásadnejší rozdiel je vo financovaní školy, a teda aj autonómii jej riadenia.

Súkromné stredné školy v USA sú otvorenejšie inováciám a výraznejšie sa venujú rozvoju individuálnych talentov. Vďaka flexibilnejšiemu prístupu k výučbe majú študenti viac možností pri výbere predmetov (každý si zvolí to, čo ho naozaj zaujíma a čomu sa chce v budúcnosti venovať), a navyše súkromné školy dokážu rýchlo reagovať na súčasné dianie tak, že modifikujú ponuku predmetov podľa toho, čo je práve aktuálne. Súkromné stredné školy v Amerike, na rozdiel od tých štátnych, pracujú s menším počtom študentov v triede, poskytujú praktickejší prístup a kladú silný dôraz na umeleckú a športovú súčasť vzdelávania. Tieto školy často využívajú učebné osnovy odlišné od osnov štátnych škôl a tiež na mieru prispôsobený systém hodnotenia.

Investícia do vzdelávania sa vždy oplatí

Keď si prezrieme dáta zo vstupných testov na americké vysoké školy (SAT), zistíme (ako poukazuje NAIS), že študenti súkromných stredných škôl v USA vo všetkých predmetoch prevyšujú svojich rovesníkov zo stredných škôl štátnych. Na druhej strane sú (vzhľadom k znateľne vyššej kvalite pedagógov, ktorí sú za svoju prácu relevantne zaplatení) súkromné stredné školy pre americké rodiny finančne o niečo náročnejšie.

Je tiež podstatné zdôrazniť, že aj medzi súkromnými strednými školami v Amerike sú zrejmé rôzne rozdiely. Preto je dobré sa pri výbere vhodnej strednej školy obrátiť na experta, ktorý posúdi profil študenta a vyberie mu pre štúdium v zahraničí tú najvhodnejšiu školu.

Internátna škola v Amerike – The Knox School

Americký vzdelávací systém K-12

Možno ste už počuli o pojme K-12. Termín označuje v americkom a kanadskom vzdelávacom systéme ročníky pred vysokou školou. Tieto ročníky zahŕňajú materskú školu (K = kindergarten) a 1. až 12. ročník základnej a strednej školy. Školy K-12 sú rozdelené do troch úrovní:

  • Elementary school = základná škola (1.–5. ročník);
  • Middle school alebo junior high school = druhý stupeň základnej školy (6. – 8. ročník);
  • High school = stredná škola (9.–12. ročník).

Keď si spojíte ročníky základnej a strednej školy v USA (a aj v Kanade) dohromady, zistíte, že ich vzdelávací systém je o jeden rok kratší ako ten náš. Študenti, ktorí chcú študovať  na strednej škole v Amerike, tak môžu nastúpiť už od 9. ročníka. O tom, do ktorého ročníka americká škola študenta zaradí, rozhoduje jej vedenie.

Na ako dlho môže študent na strednú školu v USA vycestovať?

Pokiaľ ide o dĺžku štúdia, majú študenti chystajúci sa na strednú školu do USA rôzne možnosti. Najkratším variantom je jeden trimester alebo semester. Tento krátkodobý študijný pobyt, trvajúci približne 3 až 5 mesiacov, umožňuje stredoškolským študentom prežiť nezabudnuteľné okamihy v odlišnej kultúre, zlepšiť svoje jazykové schopnosti, získať nové skúsenosti a celkovo sa zoznámiť so štúdiom v zahraničí.

Ďalšou alternatívou je stráviť na strednej škole v Amerike celý akademický rok. Táto možnosť ponúka študentom hlbšie ponorenie sa do tamojšej kultúry a amerického vzdelávania. Program cieli nielen na výrazné posilnenie jazykových schopností. Umožňuje študentom prežiť zážitky celého akademického roka, vrátane rôznych mimoškolských aktivít a miestnych sviatkov. Poskytne im (podľa preferencií študenta) intenzívnejšie vzdelávacie, športové či umelecké vyžitie.

Niektorí študenti volia možnosť stráviť na strednej škole v USA celé svoje posledné dva stredoškolské roky. Toto dvojročné štúdium v zahraničí totiž navyše ponúka študentom možnosť zloženia maturity v Amerike, čím sa zvyšujú šance prijatia študenta na zahraničnú univerzitu.

Najdlhším možným variantom je absolvovať na strednej škole v Amerike kompletné stredoškolské štúdium. To poskytuje najkomplexnejšie a najplnohodnotnejšie vzdelanie. Je vhodný pre študentov, ktorí chcú rozvíjať svoj konkrétny talent, či už akademický, športový alebo umelecký, a chcú byť po dokončení štúdia strednej školy v USA excelentne pripravení na univerzitu.

Dĺžka pobytu na strednej škole v zahraničí sa teda odvíja od individuálnych záujmov študenta, dostupných programov a možností si túto skúsenosť financovať.

Čím je zakončené stredoškolské štúdium v USA?

V USA je štúdium na strednej škole zakončené udelením stredoškolského diplomu známeho ako „high school diploma“. Tento diplom je udelený tým, ktorí splnili všetky požiadavky svojho študijného plánu a získali potrebný počet kreditov v stanovených predmetoch. Získanie stredoškolského diplomu je pre študentov dôležitým míľnikom, pretože im to otvára možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu alebo vstúpiť na trh práce s lepšími vyhliadkami.

Ceremoniál úspešného zakončenia štúdia na strednej škole  – Kents Hill School.

Súkromné stredné školy a ubytovanie

Súkromné stredné školy v USA sa delia na denné a internátne (boarding schools). Denné školy nemajú k dispozícii ubytovanie. Spolupracujeme ale so súkromnými internátnymi školami, ktoré poskytujú ubytovanie priamo v areáli školy. Na internátoch bývajú ako lokálni americkí študenti, tak študenti medzinárodní. Internáty ponúkajú príjemné rodinné a bezpečné prostredie. Spolu so študentmi tam býva tzv. dorm parents, ktorí sú k dispozícii 24/7. Študenti majú možnosť využívať kuchynku so základným vybavením, spoločné priestory a práčovňu. Zvyčajne býva dorm parents na internátoch spolu so svojou vlastnou rodinou, a vytvárajú tak dohromady so študentmi neformálnu rodinnú komunitu. Internáty na týchto stredných školách sú často umiestnené vo vilkách, čo len prispieva k príjemnej rodinnej atmosfére.

Internáty na súkromnej škole v USA – Indian Springs School

Život na strednej internátnej škole v USA

Štúdium na internátnej strednej škole v USA je komplexne obohacujúcim zážitkom. Ponúka výborný balans medzi kvalitným vzdelávaním, poznávaním novej kultúry a rozvojom najrôznejších talentov. Je to predovšetkým vďaka tomu, že celý stredoškolský život prebieha v areáli školy, kde majú študenti akademické budovy, športoviská, knižnicu, spoločenské priestory, jedáleň a internáty. Študent nie je odkázaný na školské autobusy alebo dopravu poskytovanú hostiteľskou rodinou. Na internátnej škole spolu študenti trávia čas v rámci školských aj mimoškolských aktivít, a vytvárajú si tak priateľstvo na celý život.

Výučba prebieha od rána do obeda, kedy študent navštevuje triedy podľa individuálneho rozvrhu. Niektoré internátne stredné školy v Amerike majú na výber až zo 120 predmetov. Okolo 12:00 majú študenti pauzu na obed v jedálni. Po obede študenti pokračujú vo výučbe do zhruba 15.00 h. Stredné školy v USA motivujú svojich študentov k tomu, aby skúšali nové veci a objavovali svoje skryté talenty a záujmy. Preto majú študenti po škole čas na rôzne športy, umelecké aktivity alebo školské kluby. Tie sú na školách k dispozícii od amatérskych úrovní až po profesionálne. Študenti majú následne voľný čas pre seba, navštevujú športové zápasy školských tímov, divadelné predstavenia, trávia čas so spolužiakmi alebo si vychutnávajú okolie školy. Deň ukončujú večerou a prípravou na ďalší školský deň. Počas týždňa, ale aj víkendov, škola organizuje množstvo aktivít a výletov.

Internátna škola v Amerike – Taft School

Prečo študovať na strednej škole v USA?

Jedným z najzaujímavejších prínosov stredných internátnych škôl je ich schopnosť formovať charakter človeka a rozvíjať jeho sociálne kompetencie. Mladí ľudia sú vďaka štúdiu v zahraničí vystavení úplne novému prostrediu, čo im pomáha rozšíriť si svoje obzory a lepšie porozumieť komplexnosti sveta. Školy kladú veľký dôraz na kritické myslenie a použitie získaných znalostí v praxi. Na strednej škole v Amerike je študent hodnotený komplexne za celkovú prácu počas celého priebehu štúdia daného predmetu. Zároveň sa študenti učia komunikovať a pracovať ako individuálne, tak v tímoch, čo im prináša významné skúsenosti do budúceho života. Študenti sa tiež prostredníctvom štúdia v zahraničí učia byť nezávislí a zodpovední.

Ďalším benefitom je možnosť výberu takej boarding school, ktorá bude spĺňať individuálne potreby a požiadavky študenta a jeho rodičov. Na internátnych školách v USA je bezpečnosť jednou z najväčších priorít. Školy sa snažia vytvoriť prostredie, v ktorom sa študenti cítia chránení a zároveň podporovaní vo svojom vzdelávacom i osobnom raste. Okrem toho internátne školy disponujú zdravotníckym personálom, ktorý je prítomný na mieste a v prípade potreby poskytuje okamžitú pomoc.

Štúdium v zahraničnej ako kľúč k osobnému rozvoju

Život na strednej škole v USA je jedinečným zážitkom, ktorý ponúka študentom nielen veľmi kvalitné vzdelanie, ale aj príležitosť rozvíjať svoj charakter, sociálne kompetencie a nezávislé myslenie. Štúdium v zahraničí otvára študentom príležitosti na ich rast. Celkovo je stredná internátna škola v USA miestom, kde sa študenti rozvíjajú nielen akademicky, ale aj osobnostne. Nakoniec odchádzajú pripravení na výzvy, ktoré ich čakajú.

Moja vlastná skúsenosť zo strednej školy v Amerike ma veľmi obohatila a pripravila na ďalšie kroky v mojom živote. Som vďačná za všetky nové poznatky a nezabudnuteľné zážitky, ktoré som v USA získala.

Zdieľať článok

Píšeme pre vás

High School alebo International Baccalaureate Diploma. Ako si vybrať zahraničnú strednú školu a jej ukončenie?

High School alebo International Baccalaureate Diploma. Ako si vybrať zahraničnú strednú školu a jej ukončenie?

Internátne školy
Do USA som chcel ísť kvôli hokeju, ale našiel som tam oveľa viac, hovorí študent Adam

Do USA som chcel ísť kvôli hokeju, ale našiel som tam oveľa viac, hovorí študent Adam

Príbehy a skúsenostiInternátne školy
Boríme mýty o štúdiu v zahraničí: úroveň štúdia, výber predmetov a výučba cudzích jazykov

Boríme mýty o štúdiu v zahraničí: úroveň štúdia, výber predmetov a výučba cudzích jazykov

EduPoradnaInternátne školy
Hrajte lakros na strednej škole v USA!

Hrajte lakros na strednej škole v USA!

Internátne školy