Časté otázky
o štúdiu v zahraničí

Pri spolupráci vám podáme množstvo informácií a radi zodpovieme akékoľvek vaše otázky. Tu sú tie najčastejšie, na ktoré sa pýtate.

O čom sa chcete dozvedieť viac?

Depositphotos_100156166_L

O vysokých školách v zahraničí

Kam môžem ísť na vysokú školu do zahraničia?

Študovať v zahraničí už na strednej škole nechcete, alebo z nejakého dôvodu nemôžete a hľadáte spôsob, ako vycestovať na vysokú? Plnohodnotne študovať na univerzitách mimo Slovenska môžete v mnohých krajinách nielen v Európe, ale aj vo svete. Možností je skutočne veľa a záleží hlavne na tom, kedy začnete s prípravou, aký odbor vás láka, aké máte finančné možnosti a aké jazyky ovládate.

Slovenskí študenti a študentky si najčastejšie vyberajú anglicky hovoriace krajiny, ako sú Írsko, Veľká Británia alebo USA. Vďaka anglicky vedeným programom sú však skvelou možnosťou aj Holandsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko a ďalšie.

Na ako dlho študenti zvyčajne odchádzajú do zahraničia?

Ak sa rozhodnete pre štúdium na vysokej škole v zahraničí, ktoré nie je len krátkodobým výletom v rámci rôznych univerzitných programov, zistíte, že dĺžka štúdia sa líši podľa krajiny a stupňa štúdia. Napríklad v USA trvá bakalárske štúdium zvyčajne štyri roky, zatiaľ čo magisterské štúdium trvá jeden alebo dva roky. Vo Veľkej Británii trvá bakalárske štúdium rovnako dlho ako na Slovensku – tri roky, zatiaľ čo magisterské štúdium trvá jeden alebo dva roky. Samozrejme, v zahraničí môžete študovať aj doktorandské štúdium, ktoré trvá tri až šesť rokov. 

Dĺžka vysokoškolského štúdia v zahraničí závisí aj od odboru, ktorý sa rozhodnete študovať. V prípade niektorých odborov vám bude stačiť absolvovať bakalárske štúdium alebo sa môžete rozhodnúť pokračovať v magisterskom štúdiu na inej vysokej škole. Možností je veľa a všetko závisí od vašich preferencií.

Ako si vybrať správnu vysokú školu?

Často sa pýtate, ako sa vlastne vo všetkých možnostiach štúdia na vysokých školách zorientovať. V zahraničí sa pre študentov otvára mnoho príležitostí a vy si nie ste istí, ktorá je pre vás tá pravá? Nebojte sa, nie ste v tom sami. Mnohí študenti si na začiatku nie sú istí kde začať a ako sa správne rozhodnúť. Konzultácie a výber tej najvhodnejšej školy je súčasťou našej podpory pri procese podávania prihlášok na univerzity.

Ako vybrať konkrétnu krajinu a školu?

Výber školy a krajiny, v ktorej sa rozhodnete študovať, je veľmi dôležitý. Jednou z prvých vecí, ktoré treba zvážiť, je vaša jazyková výbava. Napríklad v Nemecku a Rakúsku môžete síce študovať v angličtine, ale výber odborov a predmetov je aspoň na úrovni bakalárskeho štúdia obmedzenejší. Jednotlivé krajiny sa líšia prístupom k výučbe, výškou školného a životných nákladov v danej krajine. Aj preto musíte realisticky posúdiť svoje finančné možnosti.
Informácií, porovnávaní a dôležitých rozhodnutí je množstvo už vo fáze výberu krajiny, nieto ešte vo výbere školy či pri podávaní príhlášok. Nechcete na to byť sami? Napíšte nám, radi vás celým procesom prevedieme.

Ako EducationStudy.sk pomáha s procesom výberu, prípravy a prijímacieho konania na vysokú školu v zahraničí?

Ak sa rozhodnete využiť v procese prípravy a podávania prihlášky na zahraničnú univerzitu našu podporu, budete mať k dispozícii všetko naše know-how, informácie a kontakty na rôzne školy a organizácie.

Pre každú krajinu/odbor máme špecializovaných konzultantov, ktorí majú najaktuálnejšie informácie o tamojších univerzitách, najlepších možnostiach štúdia daného odboru alebo praktické tipy na to, ako celým prijímacím procesom hladko a úspešne prejsť. Niektorí z nich v krajinách, v ktorých chcete študovať, dokonca žijú!

 • V priebehu našej spolupráce pri príprave na vysokú školu si spoločne odpovieme napríklad na tieto otázky:
  V akom jazyku som schopný/á študovať?
  Aké školné si môžem dovoliť?
  Budem môcť získať nejaké štipendium?
  Kde sa vyučuje môj vybraný študijný odbor?
  Spĺňam podmienky na prijatie?

Kedy je najlepší čas začať s prípravou na prijímacie skúšky na vysokú školu?

Čím skôr, tým lepšie. So študentmi a študentkami pracujeme dlhodobo a individuálne, pomáhame im vytvoriť profil a prípadne ho doplniť o aktivity, ktoré výrazne zvyšujú šance na prijatie na vysnívanú školu.

V ideálnom prípade by ste nás teda mali kontaktovať aspoň rok predtým, ako chcete nastúpiť na školu. Čím skôr sa začnete pripravovať a pracovať na svojom portfóliu, tým väčšie máte šance dostať sa na najlepšie školy alebo získať od svojej budúcej alma mater finančnú pomoc.

Skorší začiatok premýšľania o ďalšej vzdelávacej ceste je vhodný aj v prípade, že ešte presne neviete, čomu sa chcete venovať. Potom máte čas a priestor dôkladne preskúmať všetky možnosti a svoje predpoklady.

Sú vysoké školy v zahraničí v porovnaní s tými slovenskými kvalitnejšie?

Toto je veľmi široká otázka. Samozrejme, kvalita škôl v zahraničí sa líši, rovnako ako na Slovensku. Nie vždy sú staré budovy obrastené brečtanom alebo vysoké školné synonymom najlepšieho vzdelávania na svete. Veľké rozdiely môžu byť aj v rámci jednej univerzity a medzi jednotlivými odbormi, a to nielen v kvalite odboru, ale aj v prístupe a budúcom uplatnení absolventov.

Preto ku každému študentovi a študentke pristupujeme individuálne a pomáhame im vyberať práve tie školy, ktoré im budú najviac vyhovovať.

Ako sa líši štúdium na zahraničnej univerzite od slovenských vysokých škôl?

„Vždy ma zaujímala psychológia a zároveň máme rodinnú firmu, takže ma to ťahalo k business manažmentu. V UK je na univerzitách veľa kombinácií odborov, takže som mohla ľahko kombinovať tieto dva odbory. Z výučby som naozaj nadšená, učitelia nám témy podávajú zaujímavo a kladú veľký dôraz na uplatniteľnosť v praxi. Okrem toho má univerzita veľa spolkov a klubov, do ktorých sa študenti môžu zapojiť.“

 • Evča Hlahůlková, Psychology with Business Management, University of Sussex

Aké sú požiadavky pre prijatie na zahraničnú univerzitu?

Stojíme si za tým, že cesta každého študenta je individuálna. Takže aj v tomto prípade záleží na tom, kam sa chcete prihlásiť. Dôležité však je odlíšiť sa od ostatných, ukázať, že vás odbor naozaj zaujíma. Inšpirovať sa môžete napríklad príbehom študentky biochémie na Oxforde Báry Cihlovej.

Mimoškolské aktivity sú veľmi dôležité, preto ich neváhajte uviesť v motivačnom liste. Možno ste ako dieťa chodili do skautingu a potom ste oddiel pomáhali viesť. Hráte na hudobný nástroj alebo sa venujete nejakému športu? Máte za sebou literárnu súťaž alebo sa venujete nejakému predmetu mimo vyučovania? Možno ste pomáhali organizovať kultúrne alebo charitatívne podujatie, alebo ste počas pandémie chodili pomáhať do nemocnice či domova dôchodcov. To všetko sa počíta.

Okrem toho budete musieť samozrejme predložiť rôzne dokumenty, ako napríklad maturitné vysvedčenie, certifikát o úrovni jazyka, v ktorom chcete študovať, alebo finančné záležitosti.

Aké dokumenty musím doložiť k prijímaciemu konaniu na univerzitu vo Veľkej Británii?

Bakalárske štúdium

 • vyplnená prihláška,
 • motivačný list,
 • odporúčací list (napr. od stredoškolského učiteľa),
 • potvrdenie dosiahnutého vzdelania (kópia maturitného vysvedčenia),
 • potrebná znalosť AJ (IELTS Academic,CAE certifikát – minimálne úroveň B2, na lepšie univerzity je zvyčajne potrebná úroveň C1, na menej prestížnych školách niekedy stačí výborná známka z maturitnej skúšky z AJ),
 • niektoré univerzity vyžadujú účasť na pohovore (u niektorých je možné ho absolvovať online).

Magisterské štúdium

 • vyplnená prihláška,
 • motivačný list,
 • odporúčací list,
 • kópia vysokoškolského diplomu,
 • potrebná znalosť AJ (IELTS Academic, CAE – úroveň C1 alebo absolvovanie iného programu v angličtine),
 • niektoré univerzity vyžadujú účasť na pohovore.

Aké dokumenty musím doložiť k prijímaciemu konaniu na univerzitu v USA?

Bakalárske štúdium

 • vyplnená prihláška,
 • odporúčací list,
 • potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní (kópia maturitného vysvedčenia) a vysvedčenie zo strednej školy,
 • výsledky testov SAT alebo ACT,
 • potrebná znalosť AJ (TOEFL, IELTS, GRE, GMAT),
 • esej,
 • niektoré školy vyžadujú aj osobný/on-line pohovor.

Magisterské štúdium

 • vyplnená prihláška,
 • kópia vysokoškolského diplomu vrátane zoznamu predmetov a známok za jednotlivé roky štúdia,
 • potrebná znalosť AJ,
 • odporúčacie listy,
 • životopis.

Koľko to bude stáť? Oplatí sa to?

Poplatky za štúdium na VŠ v zahraničí sa líšia v závislosti od krajiny, odboru a dĺžky štúdia, pre ktoré sa rozhodnete. Taktiež závisia od toho, či si vyberiete štúdium na verejnej alebo súkromnej univerzite, ktoré sú zvyčajne o niečo drahšie. 

Špecializujeme sa na vysokoškolské vzdelávanie v Spojenom kráľovstve, USA, Írsku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Naši špecialisti na medzinárodné vzdelávanie sa tiež vyznajú v tom, ako financovať vysokoškolské štúdium v zahraničí z rôznych zdrojov, napríklad zo štipendií alebo pôžičiek. 

Z našich osobných skúseností, ako aj zo skúseností našich študentov vieme, že sa oplatí investovať do kvalitného vzdelania, ktoré získate na univerzite v zahraničí. Absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí majú zvyčajne výhodu pri hľadaní uplatnenia na trhu práce.

Ako vyzerá príprava na prijímacie konanie?

Prijímacie konanie na štúdium na vysokej škole v zahraničí sa líši v závislosti od konkrétnej školy a krajiny, ako aj od študijného programu, na ktorý sa hlásite. Avšak s tým vám radi pomôžu naši konzultanti, ktorí sa špecializujú na systémy v jednotlivých krajinách. Najprv s vami preberú vaše motivácie, očakávania a požiadavky na vysokoškolské štúdium v zahraničí. Potom vám odporučia univerzity, ktoré by najlepšie vyhovovali vášmu profilu. Keď si vyberiete univerzitu, na ktorú sa chcete prihlásiť, pomôžu vám zosumarizovať vašu prihlášku a potrebné dokumenty. 

Vysoké školy v zahraničí zvyčajne požadujú, aby ste k vyplnenej prihláške priložili motivačný list, odporúčací list (napr. od bývalého učiteľa), doklad o dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie o ovládaní vyučovacieho jazyka. Niektoré školy tiež vyžadujú, aby ste sa zúčastnili na online/osobnom pohovore.

O stredných školách v zahraničí

Je možné získať zahraničie vzdelanie na strednej škole aj zo Slovenska?

Pre tých, ktorí túžia po zahraničnom vzdelaní, ale z nejakého dôvodu nemôžu vycestovať, existuje možnosť online štúdia. Je vhodné pre športovcov, pre tých, ktorí veľa cestujú, alebo pre tých, ktorí si chcú k svojej škole pribrať ešte štúdium nejakého zaujímavého predmetu v cudzom jazyku a pripraviť sa tak na štúdium na zahraničnej vysokej škole.

Aké je to študovať na zahraničnej dennej škole?

Na túto otázku necháme odpovedať študentku strednej dennej školy v USA.

„Zatiaľ som zo školy úplne nadšená. Vyučovanie mi veľmi vyhovuje. Stále sa učíte niečo nové a látku si veľmi rýchlo osvojíte. Vyučovanie v USA sa s tým českým nedá veľmi porovnať, je to absolútne niečo iné. Triedy sú o dosť menšie, takže sa lepšie spoznáte so spolužiakmi a aj vzťah s učiteľmi je oveľa bližší. V Amerike si učitelia naozaj nájdu čas hovoriť s vami nielen o tom, ako sa máte, ale aj o vašom štúdiu ako takom.“

Štěpánka Povolná, stredná škola v USA – Tower Hill School

Štěpánkin príbeh si môžete prečítať u nás na blogu, kde popisuje aj to, ako vyzerá jej bežný deň v USA. Svoje príbehy a skúsenosti s nami zdieľala napríklad aj Eliška Gärtnerová, ktorá vďaka štipendiu sprostredkovanému Bakala Foundation študovala na dievčenskej strednej škole v UK.

Koľko to bude stáť? Oplatí sa to?

Poplatky za štúdium na strednej škole v zahraničí sa líšia podľa jednotlivých škôl. Medzi školy, s ktorými spolupracujeme, patria stredné školy v USA, Veľkej Británii, Kanade, ŠvajčiarskuŠpanielsku. Stredné internátne školy sú špecifické možnosťou výberu predmetov, vykonávaním športových alebo umeleckých aktivít, počtom študentov v triedach atď. Konečné náklady závisia aj od dĺžky obdobia, ktoré plánujete stráviť na strednej škole v zahraničí. Máte možnosť odísť na niekoľko mesiacov alebo možno študovať celú strednú školu v zahraničí.

 Niektoré školy poskytujú možnosť získať štipendium alebo finančnú pomoc. Odporúčame vám, aby ste začali plánovať štúdium na strednej škole v zahraničí čo najskôr, pretože vzhľadom na obmedzený počet voľných miest je väčšia pravdepodobnosť, že túto pomoc získate.

 Štúdium v zahraničí je obrovská príležitosť získať nové skúsenosti, spoznať ľudí z celého sveta, rozvíjať svoj talent a záujmy a pripraviť sa na štúdium na vysokej škole alebo začiatok kariéry. Preto sa investícia do stredoškolského študijného programu v zahraničí určite oplatí.

Prečo ísť študovať do zahraničia už na strednej škole, a nie až na vysokú školu?

Počas štúdia na strednej škole sa mladí ľudia výrazne formujú a práve štúdium v zahraničí na strednej škole môže podporiť osobnostný rozvoj študenta už počas tohto obdobia. Je to tiež oveľa významnejší krok ako ísť do zahraničia až na vysokú školu, takže sa to určite oplatí. Stredné školy v zahraničí zvyčajne umožňujú študentom vybrať si predmety podľa svojich záujmov, čo im umožňuje rozvíjať sa a zdokonaľovať v oblastiach, ktoré ich skutočne zaujímajú. Je to skvelá príprava na vysokoškolské štúdium a študenti stredných škôl, s ktorými spolupracujeme, sú vo veľkej miere prijímaní na najlepšie univerzity na svete.

Výjazdom na zahraničné štúdium ešte počas štúdia na strednej škole sa mladí ľudia zároveň naučia postarať sa sami o seba, fungovať v multikultúrnom prostredí a získajú kontakty z celého sveta. Často vidíme, že na strednú školu do zahraničia odchádzajú deti a vracajú sa z nich mladí sebavedomí ľudia plní entuziazmu k dosahovaniu svojich životných snov.

Ako zvládnuť dlhé odlúčenie pri štúdiu v zahraničí?

Štúdium na strednej škole v zahraničí je nepochybne veľkým krokom pre celú rodinu. Pocity osamelosti alebo smútku za domovom, rodinou a priateľmi sú prirodzené pre všetkých, ktorí vycestujú do zahraničia. Rozhodne v tom však nebudete sami. Na stredných internátnych školách v zahraničí stretnete množstvo nových ľudí z celého sveta, ktorí budú v rovnakej situácii. Školy sa starajú o well-being svojich študentov a snažia sa im byť oporou počas celého pobytu, ale najmä v priebehu adaptačného procesu. Budete mať možnosť rýchlo si nájsť priateľov a aktívne tráviť voľný čas. Vďaka novým skúsenostiam sa rýchlo aklimatizujete. Našťastie, dnes žijeme v digitálnej ére, takže budete mať stále možnosť spojiť sa s rodinou a priateľmi doma.

Kde študenti bývajú?

Pri zariaďovaní štúdia na strednej škole v zahraničí prirodzene myslíme aj na praktickú stránku pobytu, preto študentom pomáhame zabezpečiť aj ubytovanie. V prípade štúdia na súkromných internátnych školách v zahraničí študenti bývajú v areáli školy, kde sa nachádzajú aj internáty. Na väčšine stredných škôl v zahraničí zdieľajú študenti izby pre dve osoby. Väčšinou sú na jednej izbe študenti z rôznych krajín, takže aj keď bude na škole viac Slovákov, pravdepodobne budete mať spolubývajúceho/cu z inej kultúry. To vám pomôže rozšíriť si obzory a zlepšiť si jazykové znalosti. O študentov sa na internátoch zahraničných stredných škôl starajú tzv. „dorm parents“, takže študenti sa majú v prípade núdze na koho obrátiť. Na internáte nájdete všetko, čo potrebujete, od jedálne cez knižnicu až po športoviská.

Pokiaľ vycestujete na dennú štátnu strednú školu v Spojenom kráľovstve, pomôžeme vám zabezpečiť ubytovanie v hostiteľskej rodine. Rodiny poctivo vyberáme a preverujeme. Hostitelia majú predchádzajúce skúsenosti s ubytovaním medzinárodných študentov, takže sa nepochybne budete cítiť ako doma.

Kedy je ideálne začať vybavovať štúdium v zahraničí?

Štúdium na strednej škole v zahraničí je vhodné začať riešiť čo najskôr, ideálne rok pred plánovaným odchodom. Po prvé, včasným zorganizovaním pobytu si môžete vybrať z viacerých možností, keďže školy ešte nemajú zaplnené miesta. Takisto máte väčšiu šancu získať štipendium na financovanie štúdia v zahraničí. Čím skôr nás kontaktujete, tým viac času máme na to, aby sme s vami dôkladne prediskutovali vaše potreby, záujmy a talenty a odporučili vám vhodné možnosti štúdia na strednej škole v zahraničí.

To však neznamená, že ak sa rozhodnete pre štúdium na strednej škole v zahraničí len niekoľko mesiacov pred vycestovaním, mali by sme mať problém nájsť pre vás vhodnú školu! Spolupracujeme so širokým portfóliom špičkových škôl, takže vždy budú k dispozícii nejaké voľné miesta, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám.

Kam je možné za štúdiom vycestovať?

Možností máte veľa, záleží, kedy sa o štúdiu v zahraničí rozhodujete. Pokiaľ uvažujete o zahraničnej skúsenosti už na strednej škole najčastejšou voľbou sú destinácie ako UK či USA. Aj my sa na tieto dve krajiny špecializujeme. Navyše vám ponúkame aj internátne školy v Kanade alebo v Španielsku!

Na ako dlho študenti zvyčajne odchádzajú do zahraničia?

Ak ide o strednú školu, väčšina študentov a študentiek odchádza na jeden školský rok. Niektorí sa potom rozhodnú pokračovať v štúdiu v zahraničí a dokončiť tam strednú školu. V niektorých krajinách a na niektorých školách je možné prísť len na semester, trimester alebo krátkodobý jazykový pobyt.
Ak sa rozhodnete vyštudovať celú strednú školu v zahraničí, dĺžka vášho štúdia sa bude odvíjať od vzdelávacieho systému danej krajiny. Napríklad v USA trvá stredná škola tri až štyri roky, zatiaľ čo vo Veľkej Británii len dva roky.
Všetky varianty s vami radi preberieme a poradíme, ktorá je tá najvhodnejšia pre vás.

Je rozdiel medzi výučbou na Slovensku a v zahraničí?

Určite áno – preto mnohí študenti uprednostňujú štúdium v zahraničí! Na väčšine stredných škôl v zahraničí si môžete vybrať predmety podľa svojho záujmu, ktoré budete študovať do väčšej hĺbky. Môžete si vybrať z desiatok kurzov rôznej náročnosti. Keďže v triedach na školách v zahraničí je podstatne menej študentov ako v triedach na Slovensku, učitelia majú väčšiu možnosť venovať sa každému študentovi individuálne, čo pozitívne prispieva k rozvoju ich talentu.

Okrem toho veľkú časť vzdelávania na zahraničných stredných školách tvorí tímová práca, vyhľadávanie a porovnávanie informácií, tvorba vlastných záverov – rozvoj kritického myslenia, prezentačných zručností a diskusie. Výsledkom je, že študenti zahraničných stredných škôl sú nielen lepšie pripravení na vysokoškolské štúdium, ale majú aj lepšie rozvinuté tzv. soft skills, ktoré sú dnes na trhu práce veľmi žiadané.

Chodia do zahraničia študovať strednú školu len tí najlepší študenti?

Určite nie! Študent alebo študentka nemusí mať tie najlepšie známky, aby sa na strednú školu v zahraničí dostali a vyučovanie bez problémov zvládali. Školy síce počas prijímacieho konania vyžadujú informácie o prospechu, ale skôr ako doplňujúce informácie.
To najdôležitejšie pre nich je schopnosť ovládať angličtinu na základnej úrovni, záujem o štúdium v zahraničí a charakter a motivácia študenta či študentky.
Vďaka odlišnému prístupu k vzdelávaniu mnohí študenti a študentky, ktorí sa na stredných školách na Slovensku trochu trápia, na internátnych školách v zahraničí excelujú nielen v akademickom, ale aj v mimoškolskom a osobnom živote.

Ako prebieha výber školy?

Ak sa rozhodnete obrátiť na nás, dostanete špičkové poradenstvo, ktoré zahŕňa celý proces od výberu školy až po vycestovanie. Naši konzultanti si s vami dohodnú online alebo osobné stretnutie, na ktorom s vami prediskutujú vaše záujmy, talent, motiváciu a predstavy o štúdiu na strednej škole v zahraničí. Tieto charakteristiky potrebujú poznať, aby vám mohli odporučiť najvhodnejšie stredné školy. Na základe svojich skúseností a vášho profilu potom vyberú 3 až 5 najlepších zahraničných škôl, ktoré by podľa nich boli pre vás najvhodnejšie. Spoločne potom tieto možnosti podrobne zanalyzujete a vyberiete si najlepšiu školu pre vaše stredoškolské štúdium v zahraničí. V niektorých prípadoch výber školy ovplyvní aj čas, kedy chcete podať prihlášku, a vaše finančné možnosti. Naši konzultanti však spolu s vami zvážia všetky tieto skutočnosti, aby sa uistili, že vaše štúdium na strednej škole v zahraničí bude čo najlepšou skúsenosťou.

Potrebujete poradiť s výberom krajiny, školy v zahraničí alebo s prijímacím procesom?

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu zadarmo.

Radmila Majerová Sales manager+421 910 418 455
Uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.
Napíšte prosím telefónne číslo (napr. 611 123 456). Telefón má neplatný formát.
Zanechajte nám prosím Vašu e-mailovú adresu v platnom tvare, napr. meno@icloud.com. E-mail má neplatný formát.
Zakliknite prosím, či ste študent(ka), alebo rodič.
Napíšte nám, o akú službu by ste mali záujem alebo akúkoľvek inú poznámku.
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pretrebujeme, aby sme sa Vám mohli ozvať späť. Odoslať